Z5343481159542 9000ebc00b8d1c3047a607dedadf8e7f
Z5343481167546 Ae9f730ca5773e084726c3edfe716ca6

Video Giới Thiệu

về chúng tôi

Công ty TNHH MTV Cơ khí 17 thuộc Tổng cục Công Nghiệp Quốc Phòng / Bộ Quốc Phòng. Được thành lập ngày 19/05/1956. Công ty là Doanh nghiệp Nhà nước có nhiệm vụ sản xuất sản phẩm quốc phòng và kinh tế. Kinh doanh xuất, nhập khẩu các sản phẩm cơ khí tiêu dùng và vật tư, thiết bị, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất. Với đội ngũ quản lý, kỹ sư có kinh nghiệm và công nhân có tay nghề cao, có khả năng đáp ứng các yêu cầu khắt khe của khách hàng. Công ty thường xuyên nâng cao năng lực sản xuất các mặt hàng Quốc phòng và sản phẩm kinh tế trong nước và xuất khẩu, không ngừng nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã sản phẩm. Với hệ thống quản lý chất lượng quan trọng như: ISO 9001: 2015, tiêu chuẩn IWAY, 5S, BSCI, CTPAT, SMETA, ICS…

THẾ MẠNH

SẢN PHẨM

NĂNG LỰC & THIẾT BỊ

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT