TỔ CHỨC CUỘC THI ẢNH VỚI CHỦ ĐỀ “ĐƠN VỊ CỦA TÔI”

Thực hiện Kế hoạch số 4183/KH-CT ngày 23/5/2022 của Cục Chính trị về việc Tổ chức Cuộc thi ảnh với chủ đề “Đơn vị của tôi” lần thứ 2 năm 2022
Thiết thực hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Tổng cục CNQP (15/9/1945-15/9/2022); 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022); nhằm tăng cường công tác giáo dục truyền thống sát thực hơn nữa trong điều kiện thực tiễn hiện nay.
Tổ chức Cuộc thi ảnh với chủ đề “Đơn vị của tôi” nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống đơn vị; truyền thống Anh hùng của Tổng cục CNQP qua 77 năm xây dựng và phát triển, khơi dậy lòng tự hào, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, QNCN, CNVCQP, người lao động tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống “Đoàn kết – Tự lực- Chủ động – Khoa học”, ra sức thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng đơn vị VMTD, tổ chức đảng TSVM xuất sắc, tiêu biểu.
– Qua Cuộc thi, nhằm phản ánh sinh động bằng hình ảnh hoạt động của đơn vị; tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sự tìm tòi, sáng tạo và nâng cao tính thẩm mỹ cho CBCNV; đồng thời qua đó lựa chọn những hình ảnh có chất lượng tốt tuyên truyền, quảng bá trong các sự kiện và trên cuốn Lịch năm 2023 của đơn vị.
– Gắn kết quả Cuộc thi với đánh giá bình xét thi đua năm 2022. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả.
1. Đối tượng dự thi
Toàn thể CBCNV, phóng viên, nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài đơn vị. Khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo tác phẩm của CBCNV với sự giúp đỡ của nghệ sĩ nhiếp ảnh có kinh nghiệm.
Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Thư ký không được gửi tác phẩm tham gia dự thi.
2. Nội dung, chủ đề ảnh
Ảnh tham gia dự thi phản ánh toàn diện hoạt động trên các mặt công tác của đơn vị trong năm 2022. Tập trung vào các nội dung sau:
– Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội, các bộ, ban, ngành… đối với đơn vị; của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị với các Xí nghiệp, xưởng, phòng ban.
– Các sự kiện, hoạt động tiêu biểu, nổi bật của đơn vị và các Xí nghiệp, xưởng, phòng, ban. Hoạt động hợp tác quốc tế, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn minh công nghiệp.
– Các hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai các dự án trọng điểm, nghiên cứu chế thử, sản xuất VKTB và SXKT; trong phong trào TĐQT, xây dựng điển hình tiên tiến, duy trì nền nếp chính quy, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần CNCNV, các hoạt động Dân vận, đền ơn đáp nghĩa…của các Xí nghiệp, xưởng, phòng, ban.
– Các hình ảnh phản ánh quang cảnh, cơ sở vật chất, nhà xưởng, dây chuyền thiết bị, môi trường thiên nhiên; vẻ đẹp tiêu biểu về cuộc sống, sinh hoạt thường nhật, tình đồng chí, đồng đội, quan hệ quân dân của người lính thợ.
3. Cơ cấu giải thưởng
– Giải tập thể gồm: 01 giải Nhất (ba triệu đồng) 01 giải Nhì (hai triệu đồng) 02 giải Ba (một triệu đồng/giải).
– Giải cá nhân gồm: 01 giải A (hai triệu đồng), 02 giải B (một triệu đồng/giải), 03 giải C (năm trăm nghìn đồng/giải) và 05 giải Khuyến khích (ba trăm nghìn đồng/giải).
– Tiêu chí giải thưởng tập thể:
+ Đơn vị tổ chức tốt Cuộc thi (tổ chức phát động Cuộc thi, quan tâm động viên, khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi cho CBCNV đơn vị mình tham gia hiệu quả…), Gửi tác phẩm dự thi đúng thời gian quy định.
+ Cộng kết quả xếp loại của cá nhân, tính thành tích tập thể; đơn vị có nhiều ảnh có chất lượng tốt, đoạt nhiều giải thưởng cấp Nhà máy hơn được tính điểm cao hơn. Kết quả thành tích tập thể tính từ cao xuống thấp.
– Tiêu chí giải cá nhân: Đúng nội dung chủ đề; đáp ứng Thể lệ Cuộc thi.
4. Nội dung tham gia
+ Các Xí nghiệp: số ảnh mỗi đơn vị tham gia dự thi từ 10 ảnh.
+ Các Xưởng, phòng ban: số ảnh mỗi đơn vị dự thi từ 05 ảnh.
– Báo cáo kết quả Cuộc thi bằng văn bản và gửi các tác phẩm dự thi (theo mẫu) gửi về Phòng Chính trị trước ngày 05/9/2022.
Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản cho biết 'Z Tổ chức Cuộc thi ảnh NIẾM TIN CỦA BẠN với chủ đề Đơn vị của tôi" Năm 2022'