ẢNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, LÀM VIỆC

Fd3e2c4f2423ed7db432
Chế tạo Buồng đốt đạn SPG30
Khungmaymay
Sản xuất khung máy may Jaguar xuất khẩu thị trường Nhật bản
Tt13
Nhiệt luyện hàng vũ khí
Sanxuatbienten
Sản xuất biển tên, biển để bàn các loại…
Lamgiuong1
Sản xuất giường gấp xuất khẩu
Laptrinhrobothan
Hoạt động điều khiển Robot hàn tự động
Mavang
Công đoạn mạ vàng hàng quân nhu
Dieukhienmay
Hoạt động điều khiển máy mài lỗ
Dieukhienmaylanren
Hoạt động điều khiển máy lăn ren
Baogoigiuong
Công đoạn lắp chân giường gấp xuất khẩu
Baogoi
Công đoạn bao gói giường gấp xuất khẩu
Giuo
Chuyển hàng giường xuất khẩu lên Container
243862476 6786699794677069 8158687371324345770 N
Lắp ghép Huân huy chương
Hhc
Sản xuất các mặt hàng quân trang
243904546 6786699418010440 360266364226618487 N
Mắc giá anot hóa nhuộm màu Bạc giữ cụm liều phóng PG9
Ikeaaa
Sản xuất giá để rượu xuất khẩu