ẢNH LỊCH SỬ NHÀ MÁY Z117

Một số hình ảnh lịch sử trải qua các thời kỳ của Nhà máy Z117

186532573 6088987517781637 7479356683258955854 N
Đoàn đại biểu X10 báo cáo hoàn thành kế hoạch với TU, UBND TP Hải Phòng
183476589 6088991437781245 3544832503306819428 N
Các đồng chí chiến sĩ thi đua xưởng X10 năm 1959 – 1960
185762199 6088991444447911 1743284916698830254 N
Chiếc máy tiện đầu tiên 1616 do xưởng X10 chế tạo 1961
186513692 6088992874447768 6249596581799599862 N
Nguyễn Thị Ý – người đạt năng suất cao nhất trong cuộc thi Kỹ thuật năm 1968
186507982 6088992861114436 1809469443833542328 N
Đ/c Phạm Như Vưu- Cục phó cục quân giới gắn hoa năng suất- chất lượng cho người thợ X10
186551542 6088992854447770 3935794313144322090 N
Hàn đuôi đạn AT
186281282 6088995267780862 8074131888012169370 N
Kiểm tra sản phẩm mìn áp sau khi lắp ráp
185284156 6088995294447526 956126450679582040 N
Diễu hành thành tích đạt được trên đường phố Hải phòng năm 1959
184131518 6088995284447527 4417619604392920228 N
Mẻ thép đầu tiên nấu thành công bằng lò sục năm 1959
184345657 6088996707780718 9108564432804190363 N
Một số sản phẩm của Nhà máy thời kỳ kháng chiến chống Mỹ