THÁNG 5/2021: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO NGÀY BẦU CỬ TOÀN DÂN

Công tác bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp tại Nhà máy Z117.

– Khu vực bỏ phiếu: Tổ bầu cử số 11 –  Công ty TNHH một thành viên cơ khí 17(Nhà máy Z117) – Xã Đông Xuân – Huyện Sóc Sơn – Thành phố Hà nội.

– Sau khi nhận được các tài liệu liên quan đến công tác Bầu cử phòng TCLĐ đã triển khai:

+ Lập danh sách cử tri và niêm yết tại Khu A của Công ty.

Công tác chuẩn bị cho Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Bảng niêm yết danh sách cử tri

     

+ Niêm yết danh sách tại khu A của Công ty những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và hội đồng nhân dân huyện Sóc Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026.

Danhsachcutri
 Bảng tóm tắt tiểu sử của những người ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND