KHAI MẠC SINH HOẠT HÈ NĂM 2023

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, chỉ huy Công ty, tối ngày 15/6/2023, tại Hội trường khu tập thể, Đoàn cơ sở đã tổ chức thành công chương trình Khai mạc sinh hoạt hè năm 2023 cho các em TNNĐ tại Khu tập thể Công ty.
Chương trình có sự tham gia của các đồng chí trong Đảng uỷ, chỉ huy Công ty; lãnh đạo chỉ huy các đơn vị trực thuộc; cán bộ, ĐVTN trong toàn đơn vị và đông đảo các em TNNĐ và phụ huynh học sinh.
Với mục đích trong dịp nghỉ hè sẽ tập trung, quản lý, tổ chức cho các cháu tham gia các hoạt động, vui chơi giải trí, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong Công ty và địa bàn đóng quân; giáo dục các em phụ giúp cha mẹ chăm lo việc gia đình, tham gia vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; kết hợp với việc giáo dục đạo đức công dân và tìm hiểu pháp luật như trật tự an toàn giao thông, bài trừ các tệ nạn xã hội. Góp phần hình thành nhân cách cho các em – những người chủ tương lai của đất nước. Chương trình Khai mạc sinh hoạt hè năm 2023 cho các em TNNĐ đã thành công tốt đẹp.
=> Sau chương trình Khai mạc, Đoàn cơ sở tiếp tục triển khai các hoạt động:
+ Tổ chức sinh hoạt hè vào các tối thứ 3 và thứ 5 hằng tuần.
+ Duy trì thể dục vào các buổi sáng trong tuần, bắt đầu từ ngày 20/6/2023 đến khi kết thúc../
* Một số hình ảnh tại chương trình khai mạc352321698 747852197343054 3671327212324347082 N 352977269 747852127343061 8591026089564590566 N 353030004 747852274009713 6157675724421282380 N 353659707 747852140676393 3029112048157264164 N