THÁNG 7/2021: NHÀ MÁY Z117 TRAO TẶNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CHO TTYT HUYỆN SÓC SƠN

Thực hiện lời kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội;
Phát huy vai trò Quân đội là lực lượng lòng cốt xung kích trên tuyến đầu chống dịch với tinh thần: “Chống dịch như chống giặc”, “Coi chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình” của Quân đội.
Nêu cao truyền thống tương thân, tương ái với tình cảm, trách nhiệm; góp phần trong phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, ổn định xã hội và đời sống nhân dân ở địa phương.
F7f3e567f7c703995ad6
Bc8e7fc4d164253a7c75
Đoàn công tác Nhà máy Z117 trao tặng trang thiết bị Y tế phòng chống dịch Covid-19 cho Trung tâm Y tế Huyện Sóc Sơn- Hà Nội
6871526bfdcb099550da
Ngày 12/7/2021, Nhà máy Z117 đã trao tặng Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn một số trang thiết bị y tế nhằm hỗ trợ, chung tay phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 của huyện Sóc Sơn.
Việc làm đầy ý nghĩa và thiết thực này tô thắm hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân.