PHONG TRÀO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI NHÀ MÁY Z117

Bài thơ “Em là 5K”

EM LÀ 5K

(Khẩu trang, khoảng cách, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế)

Em là “Thông điệp 5K”

Đi đâu cứ nhớ em là yên tâm

Khẩu trang vũ khí âm thầm

Ngon, bổ, rẻ lại dễ cầm, dễ đeo

Khoảng cách 2 mét tiếp theo

Sẽ ngăn giọt bắn bay vèo sang nhau

Khử khuẩn Covid chết mau

Diệt luôn mầm bệnh trước sau an toàn

Không tụ tập, chẳng liên hoan

An tâm công tác, cơ quan yên bình

Khai báo y tế nhiệt tình

An toàn, mạnh khỏe, đẹp xinh, yêu đời

5K em rất tuyệt vời

Đi đâu xin nhớ đừng rời khỏi em./.

                                                                                                                                          Tác giả: Bs Lê Ngọc Kiên

Khau Trang
Bệnh xá Z117 phát khẩu trang cho người dân