Cuộn dây hàn

có các loại như sau:

       – Dây hàn tự động HD-H08A mạ đen phi 1,6

       – Dây hàn tự động HD-EL12 mạ đen phi 1,6

       – Dây hàn lõi thuốc phi  1,2

       – Dây hàn mạ đồng HD-70S phi 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,6

       – Dây hàn mạ đồng HD-H08A phi 1,6; 2,4; 3,2; 4,0

* LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

 Hotline: 024 6294 2488 – 0982 246 894