NHÀ MÁY THỰC HIỆN TỐT CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

CNQP&KT – Sáng 11/3, Công ty TNHH một thành viên Cơ khí 17 (phiên hiệu quân sự là Nhà máy Z117) đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021. Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021 của Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí 17 có Đại tá Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng và đại biểu một số cơ quan chức năng thuộc Tổng cục CNQP.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo: Kết quả hội nghị người lao động các cấp và hội nghị cán bộ; Kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị người lao động năm 2020; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng năm 2021; Báo cáo tài chính và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020. Theo đó, năm 2020, trong điều kiện có nhiều khó khăn, Công ty đã luôn chủ động, tập trung lãnh đạo các xí nghiệp, phòng, ban, phân xưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nổi bật là: Hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, chất lượng sản phẩm được duy trì và nâng cao. Sản xuất kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là nhóm hàng cho công nghiệp phụ trợ trong nước và hàng xuất khẩu. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án; tích cực nghiên cứu khoa học công nghệ, hoàn thành các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nhất là nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí mới. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được triển khai tích cực, hiệu quả. Công ty tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp; đồng thời triển khai đồng bộ các mặt công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; chính trị, tư tưởng toàn Công ty ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhất là trong đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Công ty cũng luôn thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động; đảm bảo việc làm, thu nhập bình quân đạt 10,4 triệu/người/tháng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động phát huy khả năng lao động sáng tạo. Trong năm 2021, Công ty tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tập trung đột phá vào khâu tổ chức sản xuất và quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong sản xuất kinh tế, Công ty tiếp tục tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu năng lực, công nghệ, sản phẩm đơn vị có thế mạnh; tích cực khai thác mở rộng, phát triển thêm các sản phẩm mới; thường xuyên cải tiến, đổi mới, hợp lý hoá sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo uy tín và sức cạnh tranh trên thị trường; đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động bình quân 10,5 triệu đồng/ người/tháng.

Kyket
Ký kết Thỏa ước lao động tập thể giữa người sử dụng lao động và đại diện tập thể người lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận và nghe giải đáp các kiến nghị và nội dung có liên quan. Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022 và ký kết Thỏa ước lao động tập thể.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng biểu dương những thành tích cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty đã đạt được trong năm qua; đồng thời, yêu cầu Công ty phải có các giải pháp hiệu quả, thiết thực để thúc đẩy sản xuất – kinh doanh, đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên, người lao động; lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành tốt công tác tuyên truyền giáo dục, trọng tâm là về kết quả Đại hội XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; duy trì thực hiện tốt quy chế đối thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động tại nơi làm việc; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua; duy trì nền nếp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; thực hiện nghiêm các chế độ, quy định xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật.

Tin: PHƯƠNG ANH