Văn bản chứng nhận

Với mục tiêu và mong muốn chứng minh rằng, sự bền vững về xã hội và đạo đức kinh doanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên bước đường phát triển của mình, bằng sự đoàn kết và nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể CBCNV, trong những năm vừa qua  Công ty TNHH Một thành viên cơ khí 17 (Nhà máy Z117) đã đạt được nhiều chứng nhận tiêu chuẩn được quốc tế công nhận như: IWAY, BSCI, SMETA, CTPAT, ICS, SA8000…

Việc này cũng cho thấy cùng với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thành kế hoạch sản xuất, Công ty còn hướng đến mục tiêu khác trong đó có nội dung cải thiện tốt nhất điều kiện làm việc, chăm lo cho sức khỏe cho người lao động, tạo môi trường làm việc tốt và an toàn.

1. Tiêu chuẩn IWAY: Phương thức mua hàng có trách nhiệm đối với các sản phẩm của IKEA

Tiêu chuẩn IWAY là một thước đo uy tín đáp ứng được các tiêu chuẩn toàn cầu, là chìa khóa hội nhập cho doanh nghiệp ngày một phát triển bền vững trong tương lai. Bằng việc cam kết và đáp ứng các tiêu chuẩn IWAY, Nhà máy đã đảm bảo:

– Trách nhiệm trong việc tuân thủ luật pháp địa phương, Quốc gia và Quốc tế.

– Sự cởi mở về những lĩnh vực cần cải thiện.

– Tư duy cải tiến liên tục để đẩy mạnh quá trình không ngừng phát triển.

Iway

2. Tiêu chuẩn SMETA 4P:  Thúc đẩy chia sẻ để giảm bớt gánh nặng thủ tục đánh giá

Việc đạt được chứng nhận tiêu chuẩn SMETA 4P thể hiện mức độ đáp ứng, tuân thủ của Công ty từ đó đạt được mục tiêu cải thiện việc thực hiện trách nhiệm xã hội và mang đến nhiều lợi ích thực tế.

 3.  Tiêu chuẩn BSCI: Niềm tin về sự tuân thủ trách nhiệm xã hội toàn cầu

Trong quá trình hội nhập để đáp ứng yêu cầu của đối tác nước ngoài thì việc áp dụng BSCI là việc làm cần thiết, đồng thời giúp cho việc tăng năng suất lao động, giúp giảm chi phí và cải thiện điều kiện làm việc cũng như sức khỏe của người lao động, giúp ổn định nhân sự từ đó tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường Quốc tế. Đây là cơ hội cho phép những sản phẩm của công ty có thể tiếp cận được với những thị trường khó tính của các nước phát triển như Châu Âu, Bắc Mỹ.

4.  Tiêu chuẩn CTPAT: Chìa khóa toàn năng mở ra cánh cửa hội nhập

Việc đạt được chứng nhận tiêu chuẩn CTPAT: Tiêu chuẩn nghiêm ngặt về kiểm định an ninh chuỗi cung ứng, đồng nghĩa với việc Công ty đã tạo dựng được thương hiệu trên thương trường quốc tế, được nâng cao uy tín trong mắt bạn hàng và không lo lắng hàng xuất khẩu bị trả lại và bồi thường.

Ban Lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí 17 (Nhà máy Z117) sẽ tiếp tục duy trì việc áp dụng các tiêu chuẩn Môi trường, Trách nhiệm xã hội trong công tác hoạt động quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh để ngày càng nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ đồng thời cải thiện tốt nhất điều kiện làm việc, chăm lo cho sức khỏe cho người lao động, tạo môi trường làm việc tốt và an toàn. Đây chính là một trong những Giá trị cốt lõi mà Công ty vẫn đang theo đuổi, hướng tới “ Phát triển bền vững “.

Our Certificates: