XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP Ở CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ 17

Với quan điểm xây dựng văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng để Công ty phát triển mạnh mẽ, bền vững từ ngày 23/7/2022 đến ngày 31/8/2022 Công ty TNHH một thành viên cơ khí 17 (Nhà máy Z117) đã phối hợp với Học viện Doanh trí Head & T mở các khóa học đào tạo văn hóa doanh nghiệp cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, công nhân viên và người lao động trong Công ty.
001
Đại tá Hoàng Anh Quang-BTĐU, Chủ tịch Công ty phát biểu tại chương trình đào tạo
​Khai mạc chương trình Đại tá Hoàng Anh Quang-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty đã nêu ra quan điểm của tập thể lãnh đạo, chỉ huy Công ty về chiến lược, tầm nhìn, mục tiêu của Công ty, trong đó nhấn mạnh mục tiêu phát triển nguồn lực con người chất lượng cao là nền tảng vững chắc để Công ty có thể tiến nhanh hơn, xa hơn trong công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế. Trong phát triển nguồn lực con người thì việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp là điểm khởi đầu và cũng là mấu chốt, cốt lõi. Xây dựng được văn hóa doanh nghiệp Cơ khí 17 đặc trưng, hội tụ phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” và doanh nghiệp mang thương hiệu mạnh cả trong nước và quốc tế là việc rất khó khăn, nhiều thách thức nhưng đó là mục tiêu mà tập thể Công ty hướng tới. Vì vậy yêu cầu từng tổ chức, cá nhân trong Công ty phải có thái độ cầu thị, nghiêm túc trong học tập; sau học tập phải rà soát những điểm đã làm được, chưa làm được của tập thể và cá nhân để triển khai chỉnh sửa, bổ sung, thực hành làm ngay, duy trì ngay, tạo ra hiệu quả trước mắt và lâu dài cho Công ty.
002
Toàn cảnh chương trình đào tạo
​Bước vào nội dung chương trình học các học viên trong lớp hăng hái, nhiệt tình trong phát biểu, cầu thị, nghiêm túc trong tiếp thu lĩnh hội kiến thức. Hàm lượng kiến thức, kỹ năng truyền đạt của các chuyên gia Học viện Doanh trí Head & T thể hiện rất chuyên nghiệp, bài bản đã lôi cuốn được tất cả các học viên trong lớp. Mỗi bài tập thực hành mà giảng viên đưa ra cho các nhóm hoặc từng cá nhân, các học viên trong lớp đều thảo luận sôi nổi, đưa ra các góc, cách nhìn khác nhau của các vấn đề để từ đó giảng viên cùng tập thể lớp học thống nhất đưa ra quan niệm, cách nhìn toàn diện nhất.
003
Toàn cảnh chương trình đào tạo
​Văn hóa doanh nghiệp là một “Hệ thống các giải pháp chiến lược để đổi mới phát triển”, nhờ đó năng suất lao động được cải thiện giúp doanh nghiệp phát triển theo chiều sâu và thích ứng với mọi khó khăn thử thách như dịch bệnh, lạm phát hiện nay; tuy nhiên khái niệm văn hóa doanh nghiệp cũng khá trừu tượng và không phải ai cũng nhận biết được đầy đủ giá trị to lớn của nó do đó việc học tập, triển khai bài bản, hướng dẫn, duy trì và kiểm tra thường xuyên là rất cần thiết. Qua khóa đào tạo này, với tư duy, cách làm quyết liệt, đổi mới của lãnh đạo, chỉ huy và tinh thần cầu thị, trách nhiệm trong học tập của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty có cơ sở tin tưởng về một kết quả tốt đẹp trong sản xuất, kinh doanh nói chung, trong thực thi văn hóa doanh nghiệp nói riêng; từ đó tạo nên sự đồng thuận toàn diện giúp đơn vị ngày càng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, tạo niềm tin vững chắc cho khách hàng.
Bài: Hoàng Anh Tuấn-Phòng Chính Trị.