DIỄN TẬP PHÒNG THỦ DÂN SỰ VÀ ỨNG PHÓ THẢM HOẠ CHÁY, NỔ, RÒ RỈ HOÁ CHẤT ĐỘC VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ NĂM 2022

Ngày 8/9/2022, Ban chỉ huy Quân sự huyện Sóc Sơn, Xã Mai Đình, xã Quang Tiến phối hợp Nhà máy Z117 tổ chức thành công cuộc diễn tập Phòng thủ dân sự và ứng phó thảm hoạ cháy, nổ, rò rỉ hoá chất độc và khắc phục hậu quả. Dự, chỉ đạo diễn tập có đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đại diện Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Đại biểu huyện: Đồng chí Phạm Quang Thanh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập các xã, thị trấn trong khu vực phòng thủ huyện; Hồ Việt Hùng – Huyện uỷ viên – Phó Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Mạnh Tiến – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện. Đại biểu Nhà máy Z117: đồng chí Đại tá Hoàng Anh Quang – Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch Công ty; đồng chí Thượng tá Ngô Xuân Hồi – Phó Giám đốc Nhà máy Z117 – Trưởng ban chỉ đạo diễn tập Nhà máy Z117; Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, các đồng chí Ban chỉ đạo, tổ diễn tập của huyện; các đồng chí ủy viên Ban TV Đảng ủy, lãnh đạo HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị, các đồng chí trong khung diễn tập các xã Mai Đình, Quang Tiến và lực lượng Nhà máy Z117. Đây là cuộc diễn tập tổng hợp nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, năng lực hiệp đồng, năng lực xử lý tình huống sát thực tế chiến đấu của các lực lượng.
305403975 515731037221839 1530367073013532982 N
Đại diện các cơ quan, đơn vị đến dự buổi diễn tập
Phòng thủ dân sự và ứng phó thảm hoạ cháy, nổ, rò rỉ hoá chất độc là một nội dung trong phòng thủ quốc gia, bao gồm tổng thể các hoạt động(giải pháp) được chuẩn bị từ trước để khi có tình huống xảy ra, theo kế hoạch thống nhất, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả nhằm bảo đảm an toàn hoặc hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân. Cụ thể hóa chủ trương trên, nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương huyện Sóc Sơn cùng đơn vị đóng quân trên địa bàn(Nhà máy Z117) đã chú trọng tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ các cấp, các tổ chức và nhân dân, người lao động hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của Phòng thủ dân sự và ứng phó thảm hoạ cháy, nổ, rò rỉ hoá chất độc nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, thảm họa…Địa phương, Nhà máy Z117 đã ban hành đầy đủ văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch triển khai thực hiện, quyết định thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, xây dựng kế hoạch theo đúng quy định; đồng thời huy động mọi nguồn lực xây dựng các công trình phòng tránh, trú… kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra trên địa bàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại cả về người và tài sản.
305124263 515731237221819 1168337618581062758 N
Hình ảnh về buổi diễn tập
Qua 5 ngày luyện tập và diễn tập cho thấy: Để nhiệm vụ Phòng thủ dân sự và ứng phó thảm hoạ cháy, nổ, rò rỉ hoá chất độc đạt hiệu quả, trước hết cấp ủy, chính quyền các cấp cần thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức và quần chúng nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Phòng thủ dân sự và ứng phó thảm hoạ cháy, nổ, rò rỉ hoá chất độc. Muốn đạt được điều đó, mỗi cấp ủy, chính quyền các cấp phải chấp hành nghiêm nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy vai trò tham mưu của LLVT, các ban, bộ, ngành, đoàn thể. Mặt khác, việc xây dựng hệ thống công trình phòng, chống thảm họa thiên tai, môi trường… cần được trù tính kỹ càng nhằm bảo đảm cả trước mắt và lâu dài, đáp ứng các yêu cầu “tích cực, chủ động, kịp thời phòng tránh, khắc phục hiệu quả”, lấy các biện pháp phòng ngừa là chính. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân theo phương châm “4 tại chỗ”. Cùng với đó, việc làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là xây dựng kế hoạch khoa học, hợp lý và tổ chức huấn luyện thường xuyên, diễn tập tổng hợp định kỳ các phương án đã dự kiến để kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm để chỉnh sửa, bổ sung phương án phải được tiến hành nền nếp. Có như vậy, nhiệm vụ Phòng thủ dân sự và ứng phó thảm hoạ cháy, nổ, rò rỉ hoá chất độc mới đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị tạo điều kiện cho phát triển kinh tế-xã hội.
304909859 515731380555138 6264212589025052233 N
Hình ảnh về buổi diễn tập
Phòng thủ dân sự và ứng phó thảm hoạ cháy, nổ, rò rỉ hoá chất độc là dịp để cán bộ, công nhân viên, người lao động và nhân dân không ngừng nâng cao nhận thức, kỹ năng và ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Bài và ảnh: Hoàng Thư – Ban an toàn.