Khen thưởng

Trải qua các thời kỳ xây dựng, trưởng thành và phát triển, mặc dù có lúc Công ty gặp rất nhiều khó khăn, thử thách; song được sự quan tâm, tạo điều kiện của Thủ trưởng, các cơ quan Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng và các cơ quan Tổng cục CNQP; của các đơn vị bạn trong và ngoài Quân đội; của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nơi đơn vị đóng quân. Công ty đã vượt qua khó khăn và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng nhiều Huân, huy chương, cờ thưởng các loại, như:

+ Cờ thi đua đơn vị tiên tiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh- năm 1960

+ Danh hiệu “Anh hùng Lao động”  – năm 2005,

+ Danh hiệu “Anh hùng LLVTND”  – năm 2014,

+ Huân chương Chiến công Hạng Nhất, Nhì, Ba:      (Tổng cộng 12 Huân chương),

+ Huân chương Lao động Hạng Nhất, Nhì, Ba:        (Tổng cộng 7 Huân chương),

+ Huân chương Quân công Hạng  Nhì , Ba:               (Tổng cộng 04 Huân chương),

+  01 Giải thưởng Hồ Chí Minh,

+ 02 Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội về xuất khẩu,

+ 02 Bằng khen của Bộ thương mại về xuất khẩu,

+ 06 Bằng khen của Bộ Công thương “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín ”

+ 01 Bằng khen Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu Hà Nội Vàng,

+ 01 Danh hiệu Quả cầu Vàng,

+ 01 Cúp vàng “Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển”,

+ 01 Cúp vàng “Thương hiệu và nhãn hiệu”

Và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước, Quân đội và các bộ ban ngành đã tặng thường cho Công ty trong suốt 65 năm qua.