HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ VÀ THỰC HÀNH CHỮA CHÁY TẠI CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ 17

Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản. Thời gian qua nhiều vụ cháy xảy ra trên phạm vi toàn quốc đã gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội.
Để nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của CBCNV và lực lượng PCCC cơ sở đối với công tác PCCC đồng thời kiểm tra việc thực hiện quy trình tổ chức chữa cháy, sử dụng thành thạo hệ thống phương tiện PCCC. Ngày 23/3/2023, Công ty TNHH MTV cơ khí 17 tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở và thực tập phương án chữa cháy.
1
Lớp học lý thuyết
2
Lớp học lý thuyết
3
Hướng dẫn thực hành

4

Tại lớp huấn luyện, 159 học viên là đại diện cho các phòng, ban, xí nghiệp, xưởng sản xuất được cung cấp thông tin về những vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản xảy ra trên phạm vi cả nước và trên địa bàn. Được trang bị những kiến thức cơ bản về đảm bảo an toàn PCCC trong sản xuất, sinh hoạt. Phương pháp phòng ngừa và xử lý các tình huống cháy nổ; quy trình tổ chức cứu chữa một vụ cháy; cách sử dụng và thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy, tham quan trạm chữa cháy….
Với cách truyền đạt kiến thức về PCCC dễ hiểu, thực tế và thiết thực của giảng viên, kết thúc huấn luyện học viên được trang bị những kiến thức cơ bản như: hệ thống văn bản pháp luật về công tác PCCC; các hệ thống báo cháy và chữa cháy; tổ chức công tác PCCC, các biện pháp ngăn ngừa và xử lý khi có sự cố về PCCC…
Tin, bài: Hoàng Thư – Ban an toàn.