Nguồn nhân lực

1. Trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và tay nghề:

– Trên Đại học: 20 người

– Đại học, Cao đẳng: 181 người.

– Trung cấp, Sơ cấp: 814 người.

– Thợ bậc cao: 470 người

2.  Công tác huấn luyện, đào tạo

a) Hàng năm Công ty tổ chức đào tạo cho người lao động về an toàn vệ sinh lao động:

–  Đào tạo cho các đồng chí là cán bộ tại các đơn vị trong Công ty

–  Người làm công tác quản lý an toàn và an toàn vệ sinh viên

–  Đào tạo sơ cấp cứu cho các tổ sản xuất, đào tạo chuyên môn y tế lao động cho các nhân viên y tế.

– Đào tạo cấp thẻ an toàn cho người lao động cho các nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật.

b) Liên kết với Trung tâm Quốc gia về an toàn lao động tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ cho các đối tượng làm các nghề liên quan đến các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (vận hành: Nồi hơi, xe nâng, cẩu trục, máy nen khí)

c) Đào tạo về công tác kiểm tra trình độ kỹ năng nghề (thi nâng bậc) hàng năm cho người lao động.