Mô hình tổ chức

  1. Chủ tịch
  2. Giám đốc
  3. Kiểm soát viên
  4. Các phó Giám đốc
  5. Kế toán trưởng
  6. Bộ máy giúp việc: Các phòng ban nghiệp vụ
  7. Các đơn vị trực thuộc: Các xí nghiệp sản xuất và xưởng dụng cụ , cơ điện
  8. Trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và tay nghề:

– Trên Đại học: 20 người

– Đại học, Cao đẳng: 181 người.

– Trung cấp, Sơ cấp: 814 người.

– Thợ bậc cao: 470 người.