THÁNG 4/2021: NHÀ MÁY ĐÀO TẠO CHO SƠ CẤP NGHỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG VẬN HÀNH THIẾT BỊ NÂNG VÀ ÁP LỰC

Đào tạo nguồn nhân lực vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Theo kế hoạch, ngày 17/4/2021 Công ty( Nhà máy) đã liên kết với Trung tâm Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động/ Bộ Lao động Thương binh Xã hội tổ chức đào tạo cho người lao động tham gia vận hành thiết bị nâng và thiết bị áp lực.

Tháng 4/2021: Công ty (Nhà máy) đã đào tạo cho sơ cấp nghề người lao động vận hành thiết bị nâng và thiết bị áp lực.
Lớp đào tạo sơ cấp nghề vận hành thiết bị nâng và áp lực

– Số lượng học viên: 18 đồng chí, trong dó: Vận hành xe nâng hàng là 09 đồng chí; vận hành cẩu trục là 06 đồng chí; vận hành thiết bị áp lực (máy nén khí) là 03 đồng chí.

– Sau thời gian đào tạo theo quy định, người lao động có đủ điều kiện vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động để đáp ứng yêu cầu phục vụ cho sản xuất của Công ty.