CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ 17 (NHÀ MÁY Z117) TỔ CHỨC TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID -19 MŨI 4 CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thực hiện công văn số 2357/BYT-DP ngày 19/5/2022 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID- 19 liều nhắc lại lần 2 ( mũi 4) và công văn số 2269/BQP-BCĐ về việc tăng cường công tác tiêm vắcxin phòng COVID- 19 trong quân đội. Sáng ngày 29/7/2022, Nhà máy Z117 phối hợp với Trung tâm y tế huyện Sóc Sơn tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của Nhà máy và cán bộ, công nhân viên, người lao động Nhà máy nghỉ hưu tại khu tập thể Z117/xã Đông Xuân.
212
Mặc dù nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Nhà máy phải hoạt động với cường độ cao, quỹ thời gian ít tuy nhiên lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy đã chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị phối hợp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Nhà máy tổ chức thực hiện công tác tiêm vắcxin phòng COVID- 19. Điều này cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy đối với sức khỏe của cán bộ, công nhân viên, người lao động và sức khỏe cộng đồng.
2122
​Hiện nay trên thế giới dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp với nhiều loại biến thể mới như BA.4, BA.5,… ở một số quốc gia với tốc độ lây lan nhanh và tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng rất cao, Việt Nam cũng không ngoại lệ và luôn thường trực nguy cơ bùng phát dịch trở lại. Vì vậy, tiêm vắc xin là mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước ta trong phòng, chống dịch bệnh và là biện pháp hiệu quả thiết thực nhất nhằm bảo vệ người đi tiêm không bị mắc bệnh, đặc biệt là tránh nguy cơ bị bệnh nặng và tử vong do COVID-19.
​Sức khỏe của mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động là vốn quý nhất của cá nhân và gia đình, là tài sản của đơn vị vì vậy đề nghị các đồng chí cán bộ chỉ huy các phòng, ban, xí nghiệp hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động ở đơn vị mình hưởng ứng, tham gia tiêm vắc xin với quân số cao nhất để bảo vệ bản thân, gia đình mình và sức khỏe cộng đồng.
​Hoàng Thị Thư – BCĐ Phòng chống dịch COVID -19 Nhà máy.
Một số hình ảnh tại buổi tiêm: