ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN CƠ SỞ NHÀ MÁY Z117 NHIỆM KỲ 2022-2027

Ngày 20-21/5/2022, Đoàn cơ sở Nhà máy Z117 đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Nhà máy Z117, nhiệm kỳ 2022-2027.
Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Hoàng Anh Quang- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty; các đồng chí trong Đảng ủy, KSV; Trưởng, Phó các Xí nghiệp, phòng, ban, xưởng và 117 đại biểu đại diện cho hơn 400 ĐVTN Nhà máy Z117.
Z3435545841073 6ec36d20c2979770e4d138049dbff711
Đồng chí Đại tá Hoàng Anh Quang-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Z3435545815963 231b27cc5d8b46045ca31a49ccc468c3
Đồng chí Đại úy Phạm Đình Huy-Bí thư Đoàn Cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 phát biểu tại Đại hội
Z3435545864851 3483a393b8a8f087e053fbeccb7cf9fa
Phát biểu tham luận tại Đại hội
Z3435545874884 E25ce8b19ce4ea1f07efc643357d1fe3
Phát biểu tham luận tại Đại hội
Z3435545845408 A8bf7253de1cebba29eb268e74121d18
Quang cảnh toàn Đại hội
Z3435545881119 1b3d851204de467fd712dac2c2e24e97
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu
👉 Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên; báo cáo kiểm điểm của BCH đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ 2017 – 2022; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới; tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện của đại hội đoàn cấp trên; bầu BCH Đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Tổng cục CNQP.
👉 Đại hội đã bầu BCH Đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới gồm 11 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục CNQP thứ IX gồm 10 đồng chí.
Dbfbe5153649f617af58
BCH nhiệm kỳ 2022-2027 và đoàn đại biểu dự Đại hội đoàn Tổng cục CNQP lần thứ IX ra mắt Đại hội
Z3435545905565 21f7c5e4ba283ab077e4206b55df8576
Tặng quà các đồng chí trong BCH nhiệm kỳ 2017- 2022 không tham gia BCH nhiệm kỳ 2022-2027
Trực tiếp bầu đồng chí Phạm Đình Huy- Bí thư Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022, tái cử chức vụ Bí thư Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027.
👉 Tại phiên họp thứ nhất của BCH nhiệm kỳ mới, họp và bầu Ban Thường vụ và Phó Bí thư, kết quả:
+ Đồng chí Trần Ngọc Ngọc- Phó Bí thư Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027.
+ Đồng chí Nguyễn Thị Mai Trang- Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027.
Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, phát huy tinh thần tập trung trí tuệ, dân chủ, Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Nhà máy Z117 lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công rất tốt đẹp.