KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG

Nhà máy Z117 – Khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho đối tượng kết nạp Đảng
Sáng ngày 01/7/2023, Đảng ủy Nhà máy Z117 (Công ty TNHH MTV Cơ khí 17) tổ chức lớp Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng Đảng năm 2023. Dự khai mạc có đồng chí Đại tá Hoàng Anh Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty, các đồng chí Chủ nhiệm Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Trợ lý chính trị của Nhà máy Z117 trực tiếp lên lớp các chuyên đề và các đồng chí cán bộ thuộc Phòng Chính trị của Nhà máy Z125, Z131.
Tham gia lớp học có 41 học viên đến từ các Đảng bộ: Bộ Tham mưu/Tổng cục CNQP, Nhà máy Z117 (đơn vị tổ chức), Nhà máy Z125, Nhà máy Z131. Trong thời gian học các học viên được nghiên cứu 5 bài theo Chương trình của Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, các hoạt động bổ trợ và viết thu hoạch.
Thông qua lớp học, nhằm giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc; từ đó xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; tích cực tham gia các hoạt động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị phân công. Kết quả học tập tại lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng của quần chúng ưu tú là một trong những điều kiện để các cấp ủy đảng xem xét kết nạp đảng viên.
Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Đại tá Hoàng Anh Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty yêu cầu cán bộ tham gia giảng dạy làm tốt công tác quản lý lớp học, quản lý học viên, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tốt nhất để các học viên tham gia học tập. Trên cơ sở nội dung bài giảng, giảng viên phải gắn lý luận với thực tiễn. Đối với các học viên, đồng chí khẳng định, việc được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng chỉ là bước đầu của quá trình phấn đấu để được kết nạp Đảng. Trên cơ sở đó mỗi học viên phải xác định cho mình động lực phấn đấu vào Đảng đúng đắn, nghiêm túc thực hiện nội quy, quy định của lớp học; trong quá trình tham gia học tập, cần nghiên cứu kiến thức gắn với thực tế hoạt động tại cơ quan, đơn vị mình công tác và địa phương nơi cư trú. Sau khi kết thúc khóa học trở về đơn vị công tác, các học viên tiếp tục vận dụng những kiến thức đã được học vào thực tiễn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Bài: Hoàng Tuấn, ảnh Thúy Nga – Phòng Chính trị
357482140 756679633126977 4586058886815392008 N 357491047 756679586460315 784603426941132351 N 357688512 756679676460306 3412513602021106008 N