KIỂM TRA CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022

CNQP&KT – Chiều 27/9, tại Nhà máy Z117, Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022 của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Tham gia đoàn công tác có đại diện các cơ quan thuộc Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị. Về phía Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) có Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục, đại diện một số cơ quan thuộc Tổng cục.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Đại tá Lê Ngọc Thân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục CNQP, nêu rõ: Công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) được Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục CNQP; cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, sát chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, các tổ chức. Đặc biệt, phong trào TĐQT đã cổ vũ, động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động toàn Tổng cục đoàn kết, gương mẫu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh đều tăng so với cùng kỳ năm 2021; các hoạt động thi đua trọng điểm và các phong trào thi đua, cuộc vận động được tổ chức tốt và đạt kết quả thiết thực. Bên cạnh đó, công tác khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng, tôn vinh điển hình tiên tiến được tiến hành tích cực, tạo động lực quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; các cơ quan, đơn vị vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, chủ trì buổi kiểm tra.

Đối với Nhà máy Z117, công tác TĐKT và phong trào TĐQT năm 2022 đã có nhiều đổi mới, tiến bộ, chất lượng, đi vào chiều sâu và bám sát nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh của đơn vị. Qua tổ chức thực hiện phong trào thi đua và các cuộc vận động đã hướng mọi hành động của cán bộ, công nhân viên, người lao động vào thực hiện mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Nổi bật là hoàn thành nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện các khâu đột phá, trong đó các giá trị doanh thu tăng 16%, thu nhập tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021. Nhà máy cũng duy trì nền nếp công tác khen thưởng, với 16 lượt tập thể và 118 lượt cá nhân được khen thưởng trong 9 tháng đầu năm 2022.

Sau khi nghe báo cáo kết quả kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, phát biểu kết luận, nhấn mạnh: Tổng cục CNQP nói chung và Nhà máy Z117 nói riêng đã triển khai toàn diện công tác TĐKT và phong trào TĐQT, gắn với đặc thù nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Qua phong trào đã tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Cục trưởng Cục Tuyên huấn cũng chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới; đồng thời, yêu cầu Tổng cục CNQP và Nhà máy Z117 tiếp tục tổ chức phong trào thi đua một cách thực chất, sáng tạo, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ trí tuệ tập thể, thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển. Đối với các kiến nghị, đề xuất của Nhà máy Z117, Trung tướng Nguyễn Văn Đức giao các cơ quan chức năng tổng hợp báo cáo và đề xuất giải pháp giải quyết.

Đoàn công tác kiểm tra tại một phân xưởng sản xuất của Nhà máy Z117.

Cũng trong chương trình làm việc, Trung tướng Nguyễn Văn Đức và các đại biểu đã đi thăm các phân xưởng sản xuất của Nhà máy Z117.

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI