NHÀ MÁY Z117 “HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ RA QUÂN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 5S”

– Căn cứ vào công văn số 2346/CNQP-QLCN ngày 28/3/2022 của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng về việc tổ chức, hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022;
– Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc về việc tổ chức các hoạt động tháng công nhân, hưởng ứng “Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 và triển khai chương trình 5S tại Nhà máy”.
Z3396602710734 A254456f7bfbc406dae6225bb24d72e8
Giám đốc Nhà máy Đại tá Đặng Hồng Sơn phát biểu tại Chương trình
Z3396602716480 40566fcdebde940ca70dbe4c0e73deb7
Z3396602729182 55e9c348499a981bad02166d0881aea4
Z3396602715764 39623f71c852a7dd02ecc3f53affecd7
Z3396603227284 2670696d42d2ff4ec78d1aa6c7e940e4
Với mục đích tăng cường các hoạt động cụ thể nhằm giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị và cán bộ công nhân viên trong toàn Nhà máy về việc thực hiện Luật AT, VSLĐ. Qua đó, xây dựng mục tiêu tạo môi trường làm việc sạch sẽ, an toàn, khoa học, nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc; đưa chương trình 5S vào thực hiện 1 cách thường xuyên.
Ngày 07/05/2022, Nhà máy Z117 đã tổ chức chương trình “Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và ra quân thực hiện chương trình 5S”.
Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Đại tá Đặng Hồng Sơn – Giám đốc Nhà máy và các đồng chí lãnh đạo chỉ huy Nhà máy, đại diện các phòng, ban, xí nghiệp, xưởng và các tổ chức quần chúng.
Phát biểu tại buổi hưởng ứng Đồng chí Giám đốc Nhà máy đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện an toàn trong lao động sản xuất, giữ gìn vệ sinh nơi làm việc, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, giáo dục về an toàn, vệ sinh lao động; thường xuyên kiểm tra, rà soát công tác thực hiện.
Cuối chương trình cán bộ chỉ huy các phòng, ban, xí nghiệp, xưởng và các tổ chức quần chúng trong Nhà máy ký cam kết thực hiện vì mục tiêu chung để nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc, phát huy sáng kiến của cán bộ nhân viên, xây dựng một môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ.
Đến 15h00 chiều cùng ngày, toàn thể CBCNV nhà máy đã tham gia thực hiện tổng vệ sinh toàn bộ khu vực làm việc.