Que hàn N46

có các kích thước sau: 

     – phi 3,2 

     – phi 4,0

* LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

 Hotline: 024 6294 2488 – 0982 246 894