THI LÝ THUYẾT NÂNG, GIỮ BẬC CHO CÔNG NHÂN KỸ THUẬT NĂM 2022

Thực hiện kế hoạch số 01/KH-HĐ ngày 16/02/2022 về việc tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra trình độ kỹ năng nghề cho CNKT năm 2022.
Nhằm mục đích xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, có tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất trước mắt cũng như lâu dài; làm cơ sở cho việc nâng, giữ bậc kỹ thuật, nâng bậc lương đúng quy định và bố trí sử dụng lao động trên các dây chuyền sản xuất hợp lý, đảm bảo chất lượng có hiệu quả.
Ngày 24/04/2022 Nhà máy Z117 đã tổ chức thi lý thuyết nâng, giữ bậc công nhân kỹ thuật năm 2022.
Đến dự chỉ đạo, khai mạc kỳ thi có đồng chí Trung tá Lê Mạnh Hà – Phó giám đốc Nhà máy, và các thành viên Hội đồng kiểm tra trình độ, kỹ năng nghề Nhà máy gồm: đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Nghĩa – Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm, đồng chí Trung tá Lê Thị Thanh Tâm –Trưởng phòng Tổ chức Lao động, đồng chí Trung tá Hoàng Thị Thư – Trưởng ban an toàn.
+ Số lượng dự thi: 180 thí sinh chia làm 2 ca thi.
+ Thời gian tổ chức: Từ 8h00-10h30 ngày 24/04/2022.
+ Hình thức thi: Trắc nghiệm.
+ Số lượng ngành nghề: 25 ngành nghề
Kỳ thi đánh giá nâng, giữ bậc công nhân kỹ thuật năm 2022 đã diễn ra thành công và hiệu quả.