AN TOÀN GIAO THÔNG

AN TOÀN GIAO THÔNG
Với mục tiêu xây dựng môi trường giao thông văn hóa, an toàn. Tiểu ban ATGT thuộc Ban chỉ đạo CVĐ 50 nhà máy Z117 do Ban an toàn phụ trách đã triển khai các giải pháp đảm bảo TTATGT. Trong năm 2021, Tiểu Ban ATGT đã đưa ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, nổi bật là thực hiện mạnh mẽ chủ đề của Năm ATGT 2021: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và kỷ cương thực thi pháp luật về ATGT”. Cụ thể như: Tăng cường tuyên truyền về Luật Phòng chống tác hại rượu bia và Nghị định 100/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông. Đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT.
Z2924079690830 C59dd760a6067eec09e3fa4555dad3c2
Ảnh: Tiểu ban ATGT( Phòng KHKD, Phòng HCHC, Phòng Cơ điện, Ban an toàn) tổ chức nhiều đợt kiểm tra việc thực hiện ATGT của CBCNV tại đơn vị.
Z2924079779070 6a01870f7fa3f860eedaeabed9341a28
Ảnh: Tiểu ban ATGT( Phòng KHKD, Phòng HCHC, Phòng Cơ điện, Ban an toàn) tổ chức nhiều đợt kiểm tra việc thực hiện ATGT của CBCNV tại đơn vị.
Z2924079672126 Ef4bdc838c15d1dea593f7b8026df822 (1)
Ảnh: Tiểu ban ATGT( Phòng KHKD, Phòng HCHC, Phòng Cơ điện, Ban an toàn) tổ chức nhiều đợt kiểm tra việc thực hiện ATGT của CBCNV tại đơn vị.
Z2924079701992 20cafe52f07d947dc5c23d352bfb9d37
Ảnh: Tiểu ban ATGT( Phòng KHKD, Phòng HCHC, Phòng Cơ điện, Ban an toàn) tổ chức nhiều đợt kiểm tra việc thực hiện ATGT của CBCNV tại đơn vị.