Đến Nhà máy Z117, Thượng tướng Bế Xuân Trường và Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại các nhà xưởng, nắm bắt điều kiện làm việc, quy trình sản xuất, chất lượng các loại sản phẩm và động viên cán bộ, công nhân của nhà máy. Tại buổi làm việc, báo cáo với Đoàn công tác của BQP, Đại tá Đặng Hồng Sơn, Giám đốc Nhà máy Z117 cho biết: Trong 8 tháng đầu năm 2020, nhà máy tổ chức sản xuất hàng quốc phòng nhóm I bảo đảm tiến độ giao hàng cho các đơn vị. Hàng quốc phòng nhóm II đang được triển khai sản xuất. Đối với hàng xuất khẩu, do tác động của dịch Covid-19, nên đơn hàng xuất khẩu giảm. Các mặt hàng kinh tế khác bảo đảm ổn định và giữ vững thị trường. Các đề tài nghiên cứu tiếp tục được triển khai bảo đảm yêu cầu, hoàn thiện thủ tục nghiệm thu các cấp. Công tác đầu tư được triển khai tích cực, thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, BQP; các dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả. Từ nay đến hết năm 2020, Nhà máy Z117 xác định tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, nhất là nhiệm vụ sản xuất quốc phòng được giao; không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng; bảo đảm đủ việc làm, thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Img 83372
Thượng tướng Bế Xuân Trường kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất tại Nhà máy Z117

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh, tuy nhiệm vụ khá nặng nề, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, song Nhà máy Z117 đã phấn đấu vươn lên, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả; đời sống của cán bộ, công nhân được cải thiện, nâng cao. Thay mặt Quân ủy Trung ương, BQP, Thượng tướng Bế Xuân Trường đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Nhà máy Z117 trong thời gian qua.

Img 8356sss
Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu trong cuộc họp với Nhà máy Z117

Cho rằng, Nhà máy Z117 đã từng là đơn vị tiên phong xuất khẩu một số mặt hàng, đồng chí Thứ trưởng BQP đề nghị nhà máy cần tiếp tục phát huy truyền thống, tìm hướng đi hiệu quả. Để vừa góp phần sản xuất ra các loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại phục vụ nhiệm vụ của Quân đội, vừa sản xuất các mặt hàng góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, Thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị Nhà máy Z117 cần thực hiện căn cơ, đồng bộ, toàn diện nhiều biện pháp. Đặc biệt, cần tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; tổ chức đầu tư có chiều sâu hạ tầng cơ sở, bảo đảm hiện đại, tiên tiến, để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo ra lợi thế cạnh tranh; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; năng động, sáng tạo trong tìm kiếm thị trường; nghiên cứu hướng đi mới nhằm đẩy mạnh liên kết trong sản xuất các mặt hàng kinh tế. Trước mắt, nhà máy cần động viên cán bộ, công nhân nỗ lực vượt khó, tận dụng triệt để và khai thác hiệu quả công năng của máy móc, trang bị kỹ thuật, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin: HOÀNG HÀ – ĐÌNH ĐỨC