HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC PHỐI HỢP XÂY DỰNG CỤM ĐỊA BÀN AN TOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Ngày 16/8/2022, tại Công ty TNHH một thành viên cơ khí 17 (Nhà máy Z117) đã diễn ra Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 Cụm địa bàn an toàn khu vực phía Đông Nam – huyện Sóc Sơn. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đồng Đức Hạnh – Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Sóc Sơn và lãnh đạo 28 đơn vị thành viên trong cụm. Đồng chí Hoàng Anh Quang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty đơn vị làm cụm trưởng chủ trì hội nghị.
Z3650957635713 95fc029d876747468ec43252e5a0359a
Đồng chí Hoàng Anh Quang, BTĐU, Chủ tịch Công ty chủ trì hội nghị
Tại hội nghị đã thống nhất đánh giá 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy, chính quyền các phường, xã và các cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp trong cụm đã phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh (KT-XH, QP-AN); đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cụm cơ bản ổn định; số vụ vi phạm pháp luật giảm so với cùng kỳ năm 2021. Từ đó, tạo điều kiện ổn định về KT-XH, QP-AN cho các địa phương, cơ quan, đơn vị phát triển. Qua 7 ý kiến tham luận tại hội nghị đã chỉ ra bên cạnh những kết quả trên công tác xây dựng cụm an toàn vẫn còn một số hạn chế như: Hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật có lúc, có nơi chưa thường xuyên; số vụ vi phạm pháp luật tuy không tăng số lượng nhưng vẫn xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng; công tác phối hợp giữa các thành viên trong cụm chưa thực sự thường xuyên, chưa đi vào chiều sâu…
Z3650959422997 9578d94a3898f445de13855d8643b381
Đồng chí Đồng Đức Hạnh-Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc huyện Sóc Sơn phát biểu tại hội nghị
Z3650963597113 A7b539f8787bb456bb79bdb41d00e558
Đại diện các tập thể có thành tích trong công tác cụm địa bàn an toàn nhận thưởng
Trên cơ sở kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2022, các thành viên trong cụm tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giúp nhân dân, cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kỷ luật quân đội, nêu cao tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm; đồng thời, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác an ninh tổ quốc gắn với thực hiện Quy chế hoạt động xây dựng cụm địa bàn an toàn. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của các tổ chức đoàn thể, chính trị – xã hội trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm; tăng cường kiềm chế các loại tội phạm, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu xây dựng phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương trong năm 2022.
Tin, Ảnh: Hoàng Anh Tuấn-Phòng Chính trị