HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ VÀ THỰC HÀNH CHỮA CHÁY TẠI CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ 17

Để nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của CBCNV và lực lượng PCCC cơ sở đối với công tác phòng cháy chữa cháy đồng thời kiểm tra việc thực hiện quy trình tổ chức chữa cháy, sử dụng thành thạo hệ thống phương tiện PCCC. Ngày 26/3/2022,
Tổng cục kỹ thuật phối hợp với Công ty TNHH MTV cơ khí 17 tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở và thực tập phương án chữa cháy.
Tại lớp huấn luyện, 145 học viên được cung cấp thông tin về những vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản xảy ra trên phạm vi cả nước và trên địa bàn trong những năm gần đây. Được trang bị những kiến thức cơ bản về đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ; phương pháp phòng ngừa và xử lý các tình huống cháy nổ; quy trình tổ chức cứu chữa một vụ cháy; cách sử dụng và thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy…
Kết thúc huấn luyện học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về lĩnh vực PCCC như: hệ thống văn bản pháp luật về công tác PC&CC; các hệ thống báo cháy và chữa cháy; tổ chức công tác PCCC để phục vụ công tác đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy tại Nhà máy.
𝑇ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛: 𝐵𝑎𝑛 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛
Z3307589683501 A5bb0a64936e01d01f98a9e1e1db586c
Z3307589665718 7bb409c25aa3756cfdf5bef72e11529a